ΤΟ ΈΡΓΟ

InclEUsion

«Οι σχέσεις βασίζονται σε τέσσερις αρχές: σεβασμός, κατανόηση, αποδοχή και εκτίμηση.»
                                                                                                                            –Mahatma Gandhi