ΟΙ ΕΤΑΊΡΟΙ

InclEUsion

«Είμαστε όλοι διαφορετικοί, κάτι που είναι υπέροχο γιατί είμαστε όλοι μοναδικοί.
Χωρίς διαφορετικότητα η ζωή θα ήταν πολύ βαρετή.»
                                                                                                            —Catherine Pulsifer